Wszystko o ryzykownych kredytach dla przedsiębiorców

czwartek, 09 marzec 2017 at 11:45 am

Przedsiębiorca każdego dnia podejmuje kluczowe decyzje, ważne z punktu widze¬nia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tym lepsze i bardziej trafne będą te decyzje, im większą będzie dysponował wiedzą pozwalającą na przewidzenie skutków podejmowanych działań. Zaciągnięcie kredytu czy wybór innej formy zewnętrznego finansowania należy do tych kroków, które powinny być szczególnie dobrze przemyślane. Uzyskanie w odpowiednim momencie dodatkowych, środków pieniężnych -z jednej strony -sprzyja rozwojowi firmy, pozwala w porę uniknąć problemów z regulowaniem bieżących płatności, jednak - z drugiej strony - nadmierne zadłużenie i niekontrolowany wzrost kosztów związany z jego obsługą może doprowadzić do upadłości. Do podstawowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych obszarów działalności banków należy udzielanie kredytów, dlatego też w Prawie bankowym obowiązującym w Polsce poświecono mu wiele uwagi.

Read More