Rynek prywatnych firm pożyczkowych

czwartek, 06 kwiecień 2017 at 10:22 am

Prywatne firmy pożyczkowe, tzw. parabanki dominują na krajowym rynku. Uzyskanie kredytu gotówkowego przez kanały bankowości detalicznej jest coraz trudniejsze ze względu na regulacje prawa bankowego, przez ustawę o kredycie konsumenckim, a także przez wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciętny klient sektora parabankowego to młody człowiek, który nie skończył jeszcze trzydziestu lat. Większość pożyczek wydaje się na bieżące potrzeby, na podniesienie lub zmianę kwalifikacji, na specjalistyczne leczenie, a rzadziej na dobra luksusowe (wyższego rzędu). Rynek prywatnych firm pożyczkowych funkcjonuje w nieco inny sposób od bankowości detalicznej. W artykule poznasz najważniejsze różnice, polecam też odwołać się do rankingu na ekredytowymarket.pl.

Read More