Lokaty od trzech lat.

wtorek, 16 maj 2017 at 11:25 am

Oferty lokat długoterminowych.

Wśród ofert banków znajdziemy tak zwane lokaty długoterminowe. Ich okres trwania może wynosić trzy lata, a nawet więcej. Prześledźmy kilka najciekawszych ofert lokat długoterminowych jakie mamy na rynku. Lokata terminowa w Eurobanku o okresie lokowania środków równym trzy lata ma oprocentowanie w wysokości 2,15%. Kwota minimalna niezbędna do założenia tej lokaty to dziesięć tysięcy złotych. Dla kwot poniżej tej sumy oprocentowanie będzie mniejsze. Wymogiem koniecznym jaki jest niezbędny do uruchomienia tej lokaty jest założenie w banku konta osobistego. Jeżeli założymy lokatę w banku, a nie przez internet oprocentowanie jakie zaoferuje nam bank będzie nieco mniejsze. Wpłacając kwotę do dziesięciu tysięcy bank zaoferuje nam oprocentowanie 2,05%. Ofertę lokaty na trzy lata znajdziemy także w Plus Banku w ofercie lokaty internetowej. Kwota minimalna potrzebna do założenia tej lokaty to tysiąc złotych. Nie ma jednak żadnych innych dodatkowych kosztów. Bank oferuje nam oprocentowanie lokaty w wysokości 2%.

Rynek prywatnych firm pożyczkowych

czwartek, 06 kwiecień 2017 at 10:22 am

Prywatne firmy pożyczkowe, tzw. parabanki dominują na krajowym rynku. Uzyskanie kredytu gotówkowego przez kanały bankowości detalicznej jest coraz trudniejsze ze względu na regulacje prawa bankowego, przez ustawę o kredycie konsumenckim, a także przez wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciętny klient sektora parabankowego to młody człowiek, który nie skończył jeszcze trzydziestu lat. Większość pożyczek wydaje się na bieżące potrzeby, na podniesienie lub zmianę kwalifikacji, na specjalistyczne leczenie, a rzadziej na dobra luksusowe (wyższego rzędu). Rynek prywatnych firm pożyczkowych funkcjonuje w nieco inny sposób od bankowości detalicznej. W artykule poznasz najważniejsze różnice, polecam też odwołać się do rankingu na ekredytowymarket.pl.

Wszystko o ryzykownych kredytach dla przedsiębiorców

czwartek, 09 marzec 2017 at 11:45 am

Przedsiębiorca każdego dnia podejmuje kluczowe decyzje, ważne z punktu widze¬nia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tym lepsze i bardziej trafne będą te decyzje, im większą będzie dysponował wiedzą pozwalającą na przewidzenie skutków podejmowanych działań. Zaciągnięcie kredytu czy wybór innej formy zewnętrznego finansowania należy do tych kroków, które powinny być szczególnie dobrze przemyślane. Uzyskanie w odpowiednim momencie dodatkowych, środków pieniężnych -z jednej strony -sprzyja rozwojowi firmy, pozwala w porę uniknąć problemów z regulowaniem bieżących płatności, jednak - z drugiej strony - nadmierne zadłużenie i niekontrolowany wzrost kosztów związany z jego obsługą może doprowadzić do upadłości. Do podstawowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych obszarów działalności banków należy udzielanie kredytów, dlatego też w Prawie bankowym obowiązującym w Polsce poświecono mu wiele uwagi.