Rynek prywatnych firm pożyczkowych

czwartek, 06 kwiecień 2017 at 10:22 am

Prywatne firmy pożyczkowe, tzw. parabanki dominują na krajowym rynku. Uzyskanie kredytu gotówkowego przez kanały bankowości detalicznej jest coraz trudniejsze ze względu na regulacje prawa bankowego, przez ustawę o kredycie konsumenckim, a także przez wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciętny klient sektora parabankowego to młody człowiek, który nie skończył jeszcze trzydziestu lat. Większość pożyczek wydaje się na bieżące potrzeby, na podniesienie lub zmianę kwalifikacji, na specjalistyczne leczenie, a rzadziej na dobra luksusowe (wyższego rzędu). Rynek prywatnych firm pożyczkowych funkcjonuje w nieco inny sposób od bankowości detalicznej. W artykule poznasz najważniejsze różnice, polecam też odwołać się do rankingu na ekredytowymarket.pl.

Wszystko o ryzykownych kredytach dla przedsiębiorców

czwartek, 09 marzec 2017 at 11:45 am

Przedsiębiorca każdego dnia podejmuje kluczowe decyzje, ważne z punktu widze¬nia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tym lepsze i bardziej trafne będą te decyzje, im większą będzie dysponował wiedzą pozwalającą na przewidzenie skutków podejmowanych działań. Zaciągnięcie kredytu czy wybór innej formy zewnętrznego finansowania należy do tych kroków, które powinny być szczególnie dobrze przemyślane. Uzyskanie w odpowiednim momencie dodatkowych, środków pieniężnych -z jednej strony -sprzyja rozwojowi firmy, pozwala w porę uniknąć problemów z regulowaniem bieżących płatności, jednak - z drugiej strony - nadmierne zadłużenie i niekontrolowany wzrost kosztów związany z jego obsługą może doprowadzić do upadłości. Do podstawowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych obszarów działalności banków należy udzielanie kredytów, dlatego też w Prawie bankowym obowiązującym w Polsce poświecono mu wiele uwagi.

Konto firmowe z debetem

czwartek, 02 luty 2017 at 11:41 am

Na decyzję o tym jakie konto firmowe wybrać dla własnego przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników. Zawsze zwracamy uwagę na koszty związane z prowadzeniem rachunku. To ważne by zmniejszyć do minimum wydatki, które dotyczą zarządzania pieniędzmi. Na rynku jest bowiem wiele usług, które gwarantują bardzo atrakcyjne warunki dlatego warto rozważyć wybranie takiego banku i produktu, który poza podstawowymi funkcjami pozwoli również zaoszczędzić.

Poza tym, że konto firmowe powinno być pozbawione opłat związanych z jego założeniem i prowadzeniem powinniśmy oczekiwać także korzystnych warunków dotyczących przelewów oraz korzystania z innych usług powiązanych z funduszami firmy.