« Jak inwestować w loka… | Strona domowa | Narzędzia do wyboru k… »

Najważniejsze grupy zabezpieczeń stosowane w kredytach konsumpcyjnych

poniedziałek, 29 kwiecień 2019 at 1:45 pm. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Bankom przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych zależy na maksymalnym zabezpieczeniu spłaty zobowiązania i nie chodzi tylko o analizę zdolności kredytowej. W artykule poznasz najważniejsze grupy zabezpieczeń stosowanych przy kredycie gotówkowym wraz z krótką charakterystyką.

Poręczenie to jeden z podstawowych schematów zabezpieczenia umowy kredytowej. Żyrant to najczęściej współmałżonek. Przy poręczeniu występuje bardzo ciekawa zaleta, ponieważ niektóre kredyty konsumpcyjne udziela się w takim przypadku bez analizy dochodów podstawowego kredytobiorcy. Nawet przy brakach w BIK i BIG kredyty z poręczycielem umożliwiają zaspokojenie różnorodnych potrzeb konsumpcyjnych. Poręczyciel przejmuje na siebie całe zobowiązanie, jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłat rat. Poręczenie jest zatem nieco ryzykowne.

Weksel in blanco to papier wartościowy, w którym kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty wpisanej przez wierzyciela kwoty. Weksel in blanco posiada zastosowanie przy umowach, w których analiza kredytobiorcy nie wypadła do końca pozytywnie. Przy podpisywaniu weksla in blanco warto uważać na szczegóły dotyczące uzupełniania kwoty przez wierzyciela. Przemyśl sporządzanie szczegółowej deklaracji wekslowej. Weksel in blanco charakteryzuje się prostotą i dużą szybkością prowadzenia procedur windykacyjnych (tzw. postępowanie nakazowe, bez potrzeby rozpoczynania standardowej rozprawy). Prawo wekslowe działa z reguły na korzyść konsumentów, o czym świadczy szereg aktualnych orzeczeń sądowych.

Akurat w kredytach gotówkowych zabezpieczenie hipoteczne zdarza się niezwykle rzadko. Jeżeli kredytobiorca posiada nieruchomość może wnioskować o lepsze warunki udzielenia dużego kredytu gotówkowego. Im większe zabezpieczenie, tym najczęściej niższe koszty zobowiązania, a przy okazji mniejsza presja na ocenę zdolności kredytowej, np. przy niskich dochodach.

Dodatkowe rodzaje zabezpieczeń

Inne często spotykane grupy zabezpieczeń przy kredytach to blokada rachunku bankowego, czy lokaty terminowej w zależności od sytuacji kredytobiorcy, zastaw rejestrowy lub zwykły (prawo zastawu wygada przy spłacie całości zobowiązania), przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej. Dopasowanie zabezpieczenia kredytu zależy zawsze od pierwotnej oceny zdolności kredytowej. Nie zawsze bank wykorzystuje tylko jeden rodzaj zabezpieczenia, ale kilka. Do zabezpieczeń umów kredytowych odnosi się bezpośrednio prawo cywilne.

Najlepsze zabezpieczenie umowy kredytu gotówkowego

Kredyty gotówkowe bez zabezpieczeń przysługują wyłącznie kredytobiorcom z pozytywną historią i zdolnością kredytową. Praca nad dochodem, a także nad obniżeniem wydatków gospodarstwa domowego to ważna podstawa przy wchodzeniu na rynek kredytów konsumpcyjnych. Dla kredytobiorcy najlepszy rodzaj zabezpieczenia to oczywiście poręczenie, gdzie odpowiedzialność za spłatę przy wystąpieniu sytuacji losowej przenosi się na inny podmiot.