« Wszystko o ryzykownyc… | Strona domowa | Lokaty od trzech lat.… »

Rynek prywatnych firm pożyczkowych

czwartek, 06 kwiecień 2017 at 10:22 am. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Prywatne firmy pożyczkowe, tzw. parabanki dominują na krajowym rynku. Uzyskanie kredytu gotówkowego przez kanały bankowości detalicznej jest coraz trudniejsze ze względu na regulacje prawa bankowego, przez ustawę o kredycie konsumenckim, a także przez wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciętny klient sektora parabankowego to młody człowiek, który nie skończył jeszcze trzydziestu lat. Większość pożyczek wydaje się na bieżące potrzeby, na podniesienie lub zmianę kwalifikacji, na specjalistyczne leczenie, a rzadziej na dobra luksusowe (wyższego rzędu). Rynek prywatnych firm pożyczkowych funkcjonuje w nieco inny sposób od bankowości detalicznej. W artykule poznasz najważniejsze różnice, polecam też odwołać się do rankingu na ekredytowymarket.pl.

Firmy pożyczkowe charakteryzują się wyłącznie udzielaniem kredytów krótko, średnio lub długoterminowych na zasadach widocznych w ustawie o kredycie konsumenckim. Parabanki nie wykorzystują norm prawa bankowego, a to zapewnia pożyczkobiorcom znacznie większą elastyczność przy nawiązywaniu współpracy. Sektor pozabankowy obejmuje częściowo podatek bankowy. Dodatkowe koszty ponoszą przede wszystkim największe podmioty, chociażby Provident. Firmy pożyczkowe obsługują klientów przez kanał stacjonarny (oddziały głównie w największych miastach), przez dojazd do klienta (agencji mobilni – zamówienie agenta do domu z gotówką wiąże się najczęściej z ponoszeniem dodatkowych, niestety ekstremalnych kosztów pozaodsetkowych), przez kanały mobilne (najpopularniejszy sektor, który rywalizuje również z bankowością detaliczną, czy z inwestorami prywatnymi działającymi za pośrednictwem idei pożyczek społecznościowych).

Standardowo przedsiębiorstwa pożyczkowe obsługują klientów wykluczonych finansowo, najczęściej młodych ludzi (wiek ok. 30 lat, pensja poniżej średniej krajowej, niepewne umowy o zatrudnienie), a do tego emerytów, rencistów, bezrobotnych, klientów z zajęciami komorniczymi. Niektóre parabanki specjalizują się również w oddłużaniu klientów. Posiadają różne działy dedykowane specyficznym grupom klientom. Ze względu na dużą konkurencję w branży, a także przez przekształcenia prawne (obecne i przyszłe) parabanki wykazują dużą elastyczność w monitorowaniu zdolności kredytowej pożyczkobiorców. W parabankach często występuje zasada indywidualnego wywiadu środowiskowego, który potwierdza faktyczną historię klienta.

Największe problemy występujące w prywatnych firmach pożyczkowych to zmienne otoczenie prawno – podatkowe. Ustawa antylichwiarska, podatek bankowy rozszerzony na duże i mniejsze podmioty w sektorze pozabankowym, nowe wytyczne w monitorowaniu potencjalnych pożyczkobiorców to tylko niektóre z najważniejszych zagrożeń. Firmy pożyczkowe tracą wiarygodność w oczach klientów głównie przez nadmierne koszty pozaodsetkowe, które w niektórych umowach przekraczają nawet 100% podstawowego zobowiązania. Oczyszczenie sektora jest wskazane dla rozwoju nowych podmiotów i wypromowania przede wszystkim uczciwych działalności. Parabanki posługują się spersonalizowanymi metodami monitorowania pożyczkobiorców, np. wywiadem środowiskowym prowadzonym przez agenta, ale także klasycznymi metodami tożsamymi z bankowością detaliczną. Parabanki monitorują, np. BIK, ale w szczególnych okolicznościach podpisują umowy, kiedy klient nie posiada historii kredytowej, ale ma realny potencjał spłaty zobowiązania, co uwidacznia jasno wywiad środowiskowy. Większa elastyczność gwarantuje lepszą optymalizację umów. Poza tym prywatne firmy pożyczkowe stawiają na promocję lojalności. Na początku bowiem pozyskujesz tylko niewielkie kwoty, a po ich spłacie otrzymujesz coraz większe pożyczki.